กำจัดไวรัสฟรี สำหรับท่านที่ใช้ Plesk Windows Hosting

Google เตือน 20,000 เว็บไซต์ทั่วโลกติดไวรัสและมัลแวร์ : มีหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ระบบ Plesk อาจถูกแฮก หรือ ติดไวรัส
จาวาสคริปซึ่งส่งกลับเนื้อหาซึ่งนำทางเบราว์เซอร์ไปยังเว็บไซต์ที่กระจายไวรัสมัลแวร์ เมื่อท่านตรวจสอบผ่าน Access log
จะพบว่าไวรัสเข้าแก้ไข และ ปรับเปลี่ยนไฟล์ผ่าน file manager โดย Plesk ที่มีเวอร์ชั่นต่ำกว่า 10.4 มีแนวโน้มที่จะ
มีปัญหาด้านความปลอดภัย !!!

แก้ปัญหาเว็บไซต์ติดไวรัส

เพราะระบบการจัดเก็บ username และ password บรรจุอยู่ในไฟล์ text ซึ่งอยู่ใน database "dsa" ในตาราง accounts
เพียงไฟล์เดียวเท่านั้น ดังนั้น ถ้าเว็บใดเว็บหนึ่งในโฮสนั้น ติดไวรัสแล้ว นั้นหมายความว่า แฮกเกอร์ได้ทำการแฮก account ทั้งหมด
ของ Plesk ซึ่งรวมถึง User account , Reseller account และ Administrator account เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

แก้ปัญหาเว็บไซต์ติดไวรัส

ท่านมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้หรือไม่

 • ใช้บริการ Windows IIS Hosting
 • ระบบจัดการหน้าโฮสเป็น PLESK
 • ติดไวรัส km0ae9gr6m หรือ eval(function(p,a,c,k,e,r)

หากท่านมีคุณสมบัติครบ 3 ข้อนี้ เราขออาสาแก้ไวรัสให้ท่านฟรี!! เมื่อท่านใช้บริการโฮสติ้ง Professional Hosting Package หรือ
High Security Hosting Package ด้วยค่าบริการเริ่มต้นเพียงปีละ 2,500 บาท/ปี : Disk space 350MB + 10 mysql +
ไม่จำกัดจำนวนหน้า / จำนวนครั้งในการแก้ไขลบไวรัส โดยระบบของเราจะทำการ monitor อัตโนมัติ เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น
จะเข้าไปทำการแก้ไขให้ท่านโดยทันที

รายการสำหรับตรวจสอบไวรัสและช่องโหว่ต่างๆ ดังนี้

 • Obfuscated JavaScript injections
 • Cross Site Scripting (XSS)
 • Website Defacements
 • Hidden & Malicious iFrames
 • PHP Mailers
 • Timthumb Attacks
 • Phishing Attempts
 • Malicious Redirects
 • PHP-CGI Vulnerability Exploited
 • Remote SQL vulnerability
 • Hack Backdoors ( C99, R57, Webshells)
 • Anomalies
 • Drive-by-Downloads
 • IP Cloaking
 • Social Engineering Attacks

แก้ Blacklisting จากเว็บค้นหา และผู้ให้บริการ Antivirus ต่างๆ

 • Google Safe Browsing
 • Opera browser
 • Phish tank
 • Norton Safe Web
 • McAfee SiteAdvisor

บริการโฮสติ้ง และ บริการแก้ไขเว็บไซต์ติดไวรัส

แบบฟอร์มสำหรับติดต่อ

* จำเป็นต้องกรอกข้อมูลลงในช่องว่าง.

เบอร์โทร : อวยชัย 081-7357020 | อีเมล์ : ouychai.th@gmail.com